privacyverklaring

 

Wildopvang in Westfriesland, De Bonte Piet, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Bonte Piet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt De Bonte Piet persoonsgegevens?

De Bonte Piet verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers en stagiairs die bij De Bonte Piet werkzaam zijn
  • Donateurs en sponsoren die het door hun bijdragen mogelijk maken om de doelstellingen van De Bonte Piet te realiseren
  • Mensen die De Bonte Piet helpen met vragen over vogels en dieren
  • Mensen die vogels en dieren aanmelden, brengen, ophalen en onderbrengen
  • Medewerkers die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Aangewezen medewerkers van De Bonte Piet verwerken persoonsgegevens in “De Dierenadministratie”, de administratieve applicatie van De Bonte Piet.

Waarvoor verwerkt De Bonte Piet persoonsgegevens?

Als je begunstiger wilt worden van De Bonte Piet of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger, stagiair, vaste medewerker of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als begunstiger, vrijwilliger, stagiair, vaste medewerker of relatie Tevens kunnen we zo zorg dragen voor een adequate registratie en verantwoording van onze activiteiten aan begunstigers en controlerende instanties.

Als je eenmaal begunstiger, vrijwilliger, stagiair, vaste medewerker of relatie van De Bonte Piet bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan jou gerelateerde zaken. Ook als je een vraag stelt,

verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om jou en/of “het publiek” via de media te informeren over bijvoorbeeld ontwikkelingen of open dagen bij De Bonte Piet. Wil je niet benaderd worden door de Bonte Piet, dan kun je dat aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken of contact op te nemen met het Secretariaat.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de administratieve processen rondom donaties en de in- en uitschrijving van door De Bonte Piet verzorgde dieren, enzovoorts.

Verwerkt Bonte Piet ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

De Bonte Piet controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat De Bonte Piet met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik, binnen de stichting, bewaard.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf je persoonsgegevens inzien. Ze staan geregistreerd in “De Dierenadministratie”. Samen met de (assistent)beheerder kun je alle gegevens terug vinden en bewerken. Daarnaast kunnen bestuursleden en de (assistent)beheerder van de Bonte Piet je gegevens inzien.

Hoelang worden mijn gegevens beveiligd en bewaard?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden

Gegevens worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ontwikkeling van aantallen donateurs en/of vrijwilligers over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Bonte Piet gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De Bonte Piet kun je ook altijd contact opnemen met het Secretariaat van De Bonte Piet via emailadres: privacy@debontepiet.com

Wijzigingen privacy beleid

De Bonte Piet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent

Midwoud, 15 mei 2018.